Измамата е въвеждане и/или подържане на заблуда у някого с користни подбуди. Измамите са престъпления против собствеността.